Điều trần là trình lên nhà vua hoặc trình bày chỉ tiết trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền bản hiến kế hoặc các ý kiến về một hoặc một nhóm vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội hoặc pháp lí cần xử lí trong từng hoàn cảnh cụ thể với lời thỉnh cầu xem xét cho áp dụng.

Trình bày chính thức, công khai trước cơ quan đại diện nhà nước nhằm giải thích, biện bạch về một vấn đề, một chủ trương thuộc trách nhiệm của cá nhân, tập thể khi bị chất vấn hoặc nhằm tranh thủ sự đồng tình của những người khác.

Trong thực tiễn hoạt động của bộ máy nhà nước các nước, thường gặp trường hợp cơ quan hành pháp tối cao hoặc tổng thống điều trần với cơ quan lập pháp tối cao. Chẳng hạn, ở Mĩ, Tổng thống nhiều lần điều trần với Quốc hội về các vấn đề cụ thể. Ở Việt Nam, hàng năm các bộ trưởng thường trả lời chất vấn của các cử tri trước Quốc hội.