Ansys Products 2020

 • Phân tích chi tiết và các vấn đề kỹ thuật
 • Sử dụng FEM (Phương pháp phần tử hữu hạn hoặc FEM viết tắt)
 • Phân tích phân tích tĩnh và động tuyến tính và phi tuyến
 • Khả năng phân tích các loại cấu trúc khác nhau như cầu, đập, bể chứa và kết cấu thép hoặc bê tông
 • Khả năng thực hiện phân tích như phân tích chất rắn và chất lỏng cùng một lúc
 • Khả năng viết mã và lập trình ngôn ngữ phần mềm
 • Báo cáo dự án và lưu dưới dạng ảnh và video
 • Giải quyết các vấn đề về cơ học chất lỏng và các loại khác nhau.
 • Cải thiện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm.
 • Cho phép bạn tạo nội dung phong phú cho các dự án khác nhau của bạn.
 • Phối hợp với các phần mềm thiết kế phân tích và kỹ thuật khác nhau như CATIA, Autodesk Inventor, SolidWorks, NX (Uniclesics), Solid Edge

Cấu hình Ansys Products 2020

 • Hệ điều hành: Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10.
 • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 8 GB RAM.
 • Dung lượng đĩa cứng: Cần 10 GB dung lượng trống.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên.

Ansys Products 2020 gồm các phần mềm

 • ANSYS Mechanical Pro, Premium, Enterprise 2020
 • ANSYS CFD Premium and Enterprise 2020
 • ANSYS Mechanical CFD Maxwell 3D 2020
 • ANSYS Mechanical Maxwell 3D 2020
 • ANSYS Mechanical CFD 2020
 • ANSYS HFSS 2020
 • Siwave ANSYS 2020
 • ANSYS Maxwell 2020
 • ANSYS Q3D Extractor 2020
 • ANSYS Icepak 2020
 • ANSYS Workbench 2020
 • ANSYS Sherlock 2020
 • ANSYS EnSight 2020

Download Ansys Products 2020 Full [email protected]

Ansys Products 2020R1 Win64

Fshare

[email protected] File Ansys Products 2020R1

FshareFileUpFiledWon

 • Ansys Electronics Suite 2020
 • Siemens NX 2020
 • Simcenter Femap 2020

Hướng dẫn cài đặt Ansys Products 2020

 • Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender)
 • Giải nén file vừa download
 • Chạy Setup để cài đặt phần mềm
 • Chọn Skip hết mọi thứ
 • Copy folder “ANSYS Inc” đến ổ “C:Program Files
 • Để sử dụng ANSYS Icepak 2020 NETEX-G
 • Copy folder “v201” và “ARTWORK_SSQ.dat” đến C:Program FilesANSYS Inc
 • Tạo Enviroments Variables với ARTWORK_LICENSE_FILE= Đường dẫn đến file “ARTWORK_SSQ.dat
 • Chuột phải vào biểu tượng This PC chọn Properties > Advanced system settings
  • Chọn Enviroment Variables > System Variables > New và điền vào
  • Variables Name = ARTWORK_LICENSE_FILE
  • Variables value = C:Program FilesANSYS IncARTWORK_SSQ.dat
 • Chạy file “SolidSQUADLoaderEnabler.reg” là xong
 • Video hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước

Nguồn: icongnghe.com
Từ khóa: Download Ansys Products 2020 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *