Hành vi pháp lí là hành vi thực hiện một sự kiện thực tế, cụ thể theo ý chí của con người làm xuất hiện, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật.

Hành vi pháp lí được chia thành hành vi pháp lí hợp pháp và hành vi pháp lí bất hợp pháp: 1) Hành vi pháp lí hợp pháp là hành vi pháp lí được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật làm xuất hiện, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật. Ví dụ: kí kết hợp đồng dân sự theo đúng thủ tục; đăng kí kết hôn theo đúng quy định của Luật hôn nhân và gia đình; 2) Hành vi pháp lí bất hợp pháp là hành vi pháp lí được thực hiện trái quy định của pháp luật làm xuất hiện, thay đổi, hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật, gồm hành động (tác vi) và không hành động (bất tác vi).

Hành động là loại xử sự chủ động, thể hiện thành thao tác nhất định của chủ thể pháp luật như kí kết một hợp đồng dân sự, đánh người gây thương tích, trao tặng quà… Không hành động là cách xử sự thụ động, không thể hiện thành thao tác nhất định như hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng (Điều 102 Bộ luật hình sự năm 1999) hoặc hành vi không tố giác tội phạm (Điều 220 Bộ luật hình Sự năm 1999).