Kích thước những dòng tủ lạnh mini, 2 cánh, side by side… của Panasonic, Sharp, Samsung, Toshiba, Hitachi, LG là bao nhiêu

Trên thị trường có nhiều dòng, nhiều hãng tủ lạnh với nhiều kích thước không giống nhau. Dưới đây là kích thước những dòng tủ lạnh mini, 2 cánh, side by side… của Panasonic, Sharp, Samsung, Toshiba, Hitachi, LG… thông dụng, mời những bạn xem thêm để hoàn toàn có thể chọn lựa được chiếc tủ lạnh có kích thước tương thích với diện tích phòng và nhu cầu sinh hoạt của mỗi gia đình.

Kích thước những dòng tủ lạnh

 • Kích thước tủ lạnh mini
 • Kích thước tủ lạnh 2 cánh

  • Kích thước tủ lạnh Samsung
  • Kích thước tủ lạnh Panasonic
  • Kích thước tủ lạnh Toshiba
  • Kích thước tủ lạnh Sharp
  • Kích thước tủ lạnh Beko
  • Kích thước tủ lạnh Aqua
 • Kích thước tủ lạnh Side By Side

Kích thước tủ lạnh mini

Tủ lạnh mini Aqua 50 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
47.6cm 46cm 54cm

Tủ lạnh mini Aqua 50 lít

Tủ lạnh Electrolux 85 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
47.4cm 44.7cm 83.1cm

Tủ lạnh Electrolux 85 lít

Tủ lạnh Beko 90 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
48cm 52cm 85cm

Tủ lạnh Beko 90 lít

Tủ lạnh mini truyền thông media 93 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
43.7cm 47cm 85cm

Tủ lạnh mini media 93 lít

 • [Kinh nghiệm] Nên mua tủ lạnh hãng nào tốt và bền nhất?

Để tìm hiểu thêm về tủ lạnh mini, mời bạn cùng Quantrimang đón đọc bài viết tổng hợp: “Những điều bạn cần phải ghi nhận về tủ lạnh mini”.

Kích thước tủ lạnh 2 cánh

Dòng tủ lạnh 2 cánh thường có dung tích từ 150 đến 500 lít, được nhiều gia đình ưa chuộng.

Kích thước tủ lạnh Samsung

Tủ lạnh 236 lít Samsung
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
56cm 63.5cm 154.5cm

Tủ lạnh 236 lít Samsung

Tủ lạnh Samsung 256 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
57.2cm 66.4cm 169.8cm

Tủ lạnh Samsung 256 lít

Tủ lạnh 2 cánh Samsung 319 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
60cm 67.2cm 171.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Samsung 319 lít

Tủ lạnh 2 cánh Samsung 360 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
67.5cm 66.8cm 171.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Samsung 360 lít

Kích thước tủ lạnh Samsung 380 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
67.5cm 66.8cm 178.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Samsung 360 lít

Kích thước tủ lạnh Panasonic

Tủ 2 cánh Panasonic 2 cánh 188 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
52cm 57cm 136cm

Tủ 2 cánh Panasonic 2 cánh 188 lít

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 234 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
60cm 60cm 145cm

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 234 lít

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 255 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
60.1cm 64.8cm 150.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 234 lít

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 268 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
60cm 64.5cm 150.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 268 lít

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 306 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
60.5cm 63.8cm 164.4cm

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 306 lít

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 322 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
60.1cm 65.6cm 178.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Panasonic 322 lít

Kích thước tủ lạnh Toshiba

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 180 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
54.5cm 61.5cm 128.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 180 lít

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 194 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
54.7cm 63.2cm 145cm

Tủ lạnh 236 lít Samsung

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 233 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
54.7cm 63.2cm 154.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 233 lít

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 234 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
60cm 60cm 145cm

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 234 lít

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 326 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
65cm 65.6cm 164.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 326 lít

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 405 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
67cm 67.7cm 176.2cm

Tủ lạnh 2 cánh Toshiba 405 lít

Kích thước tủ lạnh Sharp

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 150 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
53.3cm 60cm 128.1cm

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 150 lít

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 165 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
53cm 64cm 135.4cm

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 165 lít

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 182 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
54.5cm 62.5cm 139cm

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 182 lít

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 253 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
54.5cm 62.5cm 170cm

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 253 lít

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 287 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
61cm 62cm 166cm

Tủ lạnh 2 cánh Sharp 287 lít

Kích thước tủ lạnh LG

Tủ lạnh 2 cánh LG 209 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
58.5cm 55.5cm 152cm

Tủ lạnh 2 cánh LG 209 lít

Tủ lạnh 2 cánh LG 255 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
55.5cm 63cm 167cm

Tủ lạnh 2 cánh LG 255 lít

Tủ lạnh 2 cánh LG 315 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
60cm 66.5cm 169cm

Tủ lạnh 2 cánh LG 315 lít

Tủ lạnh 2 cánh LG 393 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
70cm 70cm 168cm

Tủ lạnh 2 cánh LG 393 lít

Kích thước tủ lạnh Beko

Tủ lạnh 2 cánh Beko 188 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
54cm 55cm 135cm

Tủ lạnh 2 cánh Beko 188 lít

Tủ lạnh 2 cánh Beko 210 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
60cm 54cm 145cm

Tủ lạnh 2 cánh Beko 210 lít

Tủ lạnh 2 cánh Beko 250 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
54cm 60cm 165cm

Tủ lạnh 2 cánh Beko 250 lít

Tủ lạnh 2 cánh Beko 323 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
59cm 68cm 172cm

Tủ lạnh 2 cánh Beko 323 lít

Kích thước tủ lạnh Aqua

Tủ lạnh 2 cánh Aqua 186 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
52cm 56cm 141.7cm

Tủ lạnh 2 cánh Aqua 186 lít

Tủ lạnh 2 cánh Aqua 235 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
54.4cm 63.5cm 146.5cm

Tủ lạnh 2 cánh Aqua 235 lít

Tủ lạnh 2 cánh Aqua 318 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
60.3cm 67.3cm 166.6cm

Tủ lạnh 2 cánh Aqua 318 lít

Tủ lạnh 2 cánh Aqua 344 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
60.3cm 68cm 176.6cm

Tủ lạnh 2 cánh Aqua 344 lít

 • Top 10 tủ lạnh 400 lít đến 500 lít đẹp cho căn nhà hiện đại

Kích thước tủ lạnh Side By Side

Tủ lạnh Side by side có dung tích khá lớn, thường từ 516 lít đến 758 lít, giành riêng cho những gia đình có đông thành viên.

Tủ lạnh Side By Side Aqua 510 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
90cm 65.5cm 180.2cm

Tủ lạnh Aqua 510 lít

Tủ lạnh shide by side Aqua 518 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
90.8cm 65.5cm 179cm

Tủ lạnh Shide by side Aqua 518 lít

Tủ lạnh shide by side LG 601 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
91.2cm 73.8cm 178.2cm

Tủ lạnh Shide by side LG 601 lít

Tủ lạnh shide by side Samsung 602 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
91.2cm 72cm 178.9cm

Tủ lạnh Shide by side Samsung 602 lít

Tủ lạnh shide by side LG 613 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
91.5cm 71.5cm 178cm

Tủ lạnh Shide by side LG 613 lít

Tủ lạnh shide by side Samsung 617 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
91.2cm 74cm 178cm

Tủ lạnh Shide by side Samsung 617 lít

Tủ lạnh shide by side Samsung 647 lít
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
91.2cm 71.6cm 178cm

Tủ lạnh Shide by side Samsung 647 lít

 • Top 5 tủ lạnh Inverter bán rất chạy nhất hiện nay
 • Nên mua tủ lạnh 4 cánh loại nào tốt, giá rẻ?
 • Tủ lạnh mini có tốn điện không? Mẹo hay dùng tủ lạnh mini tiết kiệm điện
 • 5 địa chỉ sửa tủ lạnh tận nơi uy tín nhất ở Hà Thành
 • 4+ Mẫu tủ lạnh giá rẻ dưới 3 triệu nên mua nhất hiện nay
 • Tủ lạnh side by side là gì? Phân biệt tủ lạnh side by side với tủ lạnh nhiều cửa multidoor
 • Cách điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh Samsung, Sharp, Panasonic, Toshiba, LG
 • Top 8 tủ lạnh Hitachi tốt nhất hiện nay
 • Nên mua tủ lạnh 4 cánh loại nào tốt, giá rẻ?
 • Rút điện tủ lạnh bao lâu thì mới được cắm lại?
Thứ Tư, 12/08/2020 10:15
54 👨 2.178
0 comment

Sắp xếp theo
❖
Xóa Đăng nhập để Gửi
xem thêm thêm
 • những dòng TV LCD 2008 của Toshiba
 • Hoá ra đây là lý do tủ lạnh lại có tới 2 nút điều chỉnh nhiệt độ?
 • Chọn mua tủ lạnh mini theo kích thước
 • Kích thước tủ lạnh side by side thông dụng
 • Tủ lạnh mini có ngăn đá không?
 • Chọn mua tủ lạnh 2 cánh theo kích thước
 • Khám phá tủ lạnh mini nhỏ nhất siêu tiện lợi
Bài viết mới nhất
 • Cách đăng ký gói Esave MobiFone nhận ưu đãi 3 trong 1 Cách đăng ký gói Esave MobiFone nhận ưu đãi 3 trong một
 • Cách tạo mật khẩu an toàn bằng PasswordOnce Cách tạo mật khẩu an toàn bằng PasswordOnce
 • Top ứng dụng iOS đang miễn phí, giảm giá 30/04/2021 Top ứng dụng iOS đang miễn phí, giảm giá 30/04/2021
 • Cách làm video TikTok chữ chạy nền đen Cách làm video TikTok chữ chạy nền đen
 • Hiểm họa Internet mới đang âm thầm diễn ra tai hại Internet mới đang lặng lẽ ra mắt
 • Top ứng dụng Android đang miễn phí và giảm giá 30/04/2021 Top ứng dụng Android đang miễn phí và giảm giá 30/04/2021
Tủ lạnh
 • Cấp đông mềm là gì? Ưu nhược điểm của công nghệ cấp đông mềm trên tủ lạnh thế hệ mới Cấp đông mềm là gì? Ưu nhược điểm của công nghệ cấp đông mềm trên tủ lạnh thế hệ mới
 • Tủ lạnh side by side là gì? Phân biệt tủ lạnh side by side với tủ lạnh nhiều cửa multidoor Tủ lạnh side by side là gì? Phân biệt tủ lạnh side by side với tủ lạnh nhiều cửa multidoor
 • 10 địa chỉ sửa tủ lạnh Hitachi chính hãng uy tín tại nhà ở Hà Nội 10 địa chỉ sửa tủ lạnh Hitachi chính hãng uy tín tận nơi ở Hà Thành
 • Tủ lạnh side by side là gì? Phân biệt tủ lạnh side by side với tủ lạnh nhiều cửa multidoor Tủ lạnh side by side là gì? Phân biệt tủ lạnh side by side với tủ lạnh nhiều cửa multidoor
 • Tủ lạnh 90 lít nào giá rẻ có ngăn đá? Tủ lạnh 90 lít nào giá rẻ có ngăn đá?
 • Kích thước tủ lạnh side by side thông dụng Kích thước tủ lạnh side by side thông dụng
 • 5 mẫu tủ lạnh giá rẻ dưới 4 triệu đáng mua nhất 5 mẫu tủ lạnh giá rẻ dưới 4 triệu đáng mua nhất
 • Minibar là gì? Tại sao đồ trong tủ lạnh minibar khách sạn thường đắt? Minibar là gì? Tại sao đồ trong tủ lạnh minibar khách sạn thường đắt?
 • Nguyên nhân và cách khắc phục bóng đèn tủ lạnh không sáng Nguyên nhân và cách khắc phục bóng đèn tủ lạnh không sáng

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *