Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ là phần kiến thức trong bài 12 hóa học 9. Vậy lý thuyết mối quan hệ của các loại hợp chất vô cơ là gì? Các dạng bài tập và sơ đồ mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ như nào? Tính chất hóa học chung của các loại hợp chất vô cơ?… Trong bài viết dưới đây, tinmoi.biz sẽ giúp bạn tổng hợp kiến thức về chủ đề mối quan hệ của các loại hợp chất vô cơ, cùng tìm hiểu nhé!

Mục lục

 • 1 Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

  • 1.1 Điều kiện để các phản ứng xảy ra
  • 1.2 Một số phản ứng hoá học minh họa
 • 2 Sơ đồ tư duy về mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
 • 3 Bài tập về mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Điều kiện để các phản ứng xảy ra

 • Sản phẩm phải có 1 kết tủa hoặc bay hơi.
 • Axit mới sinh ra yếu hơn axit tham gia phản ứng.

Một số phản ứng hoá học minh họa

 1. (CaO + 2HCl rightarrow CuCl_{2} + H_{2}O)
 2. (CO_{2} + 2NaOH rightarrow Na_{2}CO_{3} + H_{2}O)
 3. (K_{2}O + H_{2}O rightarrow 2KOH)
 4. (Cu(OH)_{2} rightarrow CuO + H_{2}O)
 5. (SO_{3} + H_{2}O rightarrow H_{2}SO_{4})
 6. (Mg(OH)_{2} + H_{2}SO_{4} rightarrow MgSO_{4} + 2H_{2}O)
 7. (CuSO_{4} + 2NaOH rightarrow Cu(OH)_{2} + Na_{2}SO_{4})
 8. (AgNO_{3} + HCl rightarrow AgCl + HNO_{3})
 9. (H_{2}SO_{4} + ZnO rightarrow ZnSO_{4} + H_{2}O)

Chú ý:

 • Một số oxit kim loại như (Al_{2}O_{3}, MgO, BaO, CaO, Na_{2}O, K_{2}O),… không bị (H_{2},CO) khử.
 • Các oxit kim loại khi ở trạng thái hoá trị cao là oxit axit như: (CrO_{3}, Mn_{2}O_{7},…)
 • Các phản ứng hoá học xảy ra phải tuân theo các điều kiện của từng phản ứng.
 • Khi oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm thì tuỳ theo tỉ lệ số mol sẽ tạo ra muối axit hay muối trung hoà.

(NaOH + CO_{2} rightarrow NaHCO_{3})


(2NaOH + CO_{2} rightarrow Na_{2}CO_{3} + H_{2}O)

 • Khi tác dụng với (H_{2}SO_{4}) đặc, kim loại sẽ thể hiện hoá trị cao nhất, không giải phóng Hidro:

(Cu + 2H_{2}SO_{4} rightarrow CuSO_{4} + SO_{2} + H_{2}SO_{4})

lý thuyết mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Sơ đồ tư duy về mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

Từ việc tìm hiểu kiến thức tổng hợp mối quan hệ của các loại hợp chất vô cơ, bạn cũng cần nắm vững sơ đồ tư duy của mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ như sau:

sơ đồ tư duy về mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

Bài tập về mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ


Bài 1: Một trong những thuốc thử nào sau đây có thể dùng phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat:

 1. Dung dịch bari clorua.
 2. Dung dịch axit clohiđric.
 3. Dung dịch chì nitrat.
 4. Dung dịch bạc nitrat.
 5. Dung dịch natri hiđroxit.

Giải thích và viết phương trình hóa học.

Cách giải:

Thuốc thử b), dung dịch axit clohiđric.

 • Dung dịch HCl tác dụng với (Na_{2}CO_{3}) cho khí (CO_{2}) bay lên còn (Na_{2}SO_{4}) không tác dụng.

(2HCl + Na_{2}CO_{3} rightarrow 2NaCl + CO_{2} + H_{2}O)

 • Không nên dùng thuốc thử d), dung dịch (AgNO_{3}). Vì hiện tượng quan sát sẽ không rõ rệt: (Ag_{2}CO_{3}) không tan và (Ag_{2}SO_{4}) ít tan.

Bài 2: Có những chất: (Na_{2}O, Na, NaOH, Na_{2}SO_{4}, Na_{2}CO_{3}, NaCl).

 1. Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển hóa.
 2. Viết phương trình hóa học cho mỗi dãy chuyển hóa.

Cách giải:

 1. Dãy chuyển đổi các chất đã cho có thể:

(Na overset{(1)}{rightarrow} Na_{2}O overset{(2)}{rightarrow} NaOH overset{(3)}{rightarrow} Na_{2}CO_{3} overset{(4)}{rightarrow} NaCl overset{(5)}{rightarrow} Na_{2}SO_{4})

    2. Các phương trình hóa học:

 1. (4Na + O_{2} rightarrow 2Na_{2}O)
 2. (Na_{2}O + H_{2}O rightarrow 2NaOH)
 3. (2NaOH + CO_{2} rightarrow Na_{2}CO_{3} + H_{2}O)
 4. (Na_{2}CO_{3} + H_{2}SO_{4} rightarrow Na_{2}SO_{4} + CO_{2} + H_{2}O)
 5. (Na_{2}SO_{4} + BaCl_{2} rightarrow BaSO_{4} + 2NaCl)

Bài 3:

 1. Cho các dung dịch sau đây phản ứng vời nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, dấu (0) nếu không có phản ứng:

bài tập mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

     2. Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Cách giải:

 1. Kết quả
luyện tập về mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
l

      2. Phương trình phản ứng:

(CuSO_{4} + 2NaOH rightarrow Cu(OH)_{2} + Na_{2}SO_{4})

(HCl + NaOH rightarrow NaCl + H_{2}O)

(Ba(OH)_{2} + 2HCl rightarrow BaCl_{2} + 2H_{2}O)

(Ba(OH)_{2} + H_{2}SO_{4} rightarrow BaSO_{4} + 2H_{2}O)

Xem thêm >>> Tổng hợp kiến thức về một số muối quan trọng – Hóa học 9

Xem thêm >>> Tìm hiểu Lý thuyết và Các dạng bài tập về một số bazơ quan trọng

Xem thêm >>> Tính chất hóa học của muối: Lý thuyết và Các dạng bài tập

Bài viết trên đây của tinmoi.biz đã giúp bạn tổng hợp kiến thức về mối quan hệ của các loại hợp chất vô cơ. Hy vọng những nội dung trên sẽ hữu ích với bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu của bản thân trong chủ đề mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Chúc bạn luôn học tốt!

Please follow and like us:
error

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *