Mẫu công văn đề nghị, yêu cầu thanh toán công nợ mới nhất năm 2020 [TinMoi.biz]