Mục lục bài viết

  • 1. Mẫu đơn xin từ chức:
  • ĐƠN XIN TỪ CHỨC
  • 2. Hướng dẫn cách viết đơn xin từ chức:
  • 3. Hướng dẫn thủ tục xin từ chức:
  • 3.1 Những trường hợp cán bộ phải xin từ chức theo luật:
  • 3.2 Những trường hợp cán bộ không được từ chức:
  • 3.4 Từ chức đối với các đơn vị ngoài quốc doanh (không hưởng lương từ ngân sách nhà nước):

Đôi khi, việc từ chức có thể xuất phát từ những bê bối cá nhân (ngoại tình, có bồ nhí …)  hoặc bê bối chính trị (tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ ….) mà cá nhân người đứng đầu gặp phải. 

Nếu không chủ động viết đơn xin từ chức thì cá nhân người đứng đầu sẽ đối diện với những rủi ro, vướng mắc pháp lý như: Bị kỷ luật, khiển trách, miễn nhiệm…. nên việc từ chức thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu và văn hóa chính trị ở mỗi quốc gia.

1. Mẫu đơn xin từ chức: 

Công ty luật Minh Khuê giới thiệu mẫu đơn xin từ chức thông dụng nhất để quý khách hàng có thể áp dụng, vận dụng trong từng trường hợp cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc

—***—

 

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

 

>&gt Xem thêm:  Văn hóa là gì ? Bản chất của văn hóa và xây dựng văn hóa kinh doanh thời hội nhập

 

             Kính gửi: .……………..…………………………………………………………. 

Tôi tên:………………….………………………………………………………………………. 

Nghề nghiệp:……………….………………………………………………………………… 

Chức vụ:……………….………………………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện tại:……………….………………………………………………………………. 

Tôi làm đơn này kính mong ……………………………xem xét cho tôi được từ chức với lý do:

……………….……………………………………………………………………………………..

……………….……………………………………………………………………………………..

……………….……………………………………………………………………………………..

>&gt Xem thêm:  Quy trình miễn nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) xã thực hiện như thế nào ?

……………….……………………………………………………………………………………..

……………….……………………………………………………………………………………..

Kính mong …………………. trả lời kết quả sớm cho tôi bằng văn bản.

………., ngày…tháng…năm 20…

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

2. Hướng dẫn cách viết đơn xin từ chức:

Ở Việt Nam, do đặc thù chính trị rất khác nhau nên việc viết đơn xin từ chức dường như là một văn hóa chính trị chưa được thấy hoặc rất ít khi thấy (hiếm gặp). Và một đặc điểm khác việc từ chức không chỉ được gửi đến thủ trưởng/Người đứng đầu đơn vị mà còn phải gửi đến các cơ quan Đảng từ trung ương đến địa phương để được phê duyệt hoặc nhận sự chỉ đạo trực tiếp.

Như vậy, Cần lưu ý việc từ chức phải căn cứ vào các cương vị mà người giữ vụ đang đảm nhiệm hoặc kiêm nhiệm (trong lĩnh vực Đảng) để gửi đơn và đôi khi phải gửi đơn lên cả cơ quan quản lý công chức/viên chức như: Bộ Nội vụ/Sở Nội vụ để giám sát hoặc lưu trữ hồ sơ.

>&gt Xem thêm:  Trình tự, thủ tục xử lý kỉ luật viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập ?

Có thể thấy nếu với lãnh đạo cao cấp thì mục kính gửi có thể gồm:

Ví dụ:

Kính gửi:  – Bộ trưởng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội;

                  – Ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam

                  – Bộ Nội vụ và văn phòng tổ chức Chính phủ.

Đối với những cán bộ cấp thấp thì việc gửi thủ trưởng đơn vị và các sở ngành chuyên môn quản lý cán bộ là phù hợp.

Lý do xin từ chức:  Khá đa dạng tùy thuộc vào từng hoàn cảnh hoặc trường hợp cụ thể. Nhưng ở Việt Nam lý do xin từ chức chủ yếu xuất hiện và hợp lý nhất là: “Do tình hình sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác và hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao phó”.

Rất ít khi những lý do chủ quan được đưa ra trong đơn xin từ chức như: Đạo đức chính trị, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý yếu kém… điều đó cũng thể hiện phần nào ý thức chính trị của những người đứng đầu. Trong khối ngoài quốc doanh (các doanh nghiệp) thì văn hóa người Việt Nam thường đưa ra những lý do như sau. VD: Một kế toán trưởng không muốn làm kế toán trưởng nữa do sợ những rủi ro về nghiệp vụ tài chính thì sẽ gửi đơn lên lãnh đạp công ty với lý do:

“Trong thời gian tới, Tôi có dự định tiếp tục theo đuổi chương trình đào tạo sau đại học (MBA) để nâng cao nhiệm vụ chuyên môn nên không thể đảm nhiệm tốt nhất chức vụ kế toán trưởng của Công ty cổ phần X. Vậy, tôi làm đơn này kính mong…..”

Có một điều ai cũng hiểu và dễ nhận thấy là sợ trách nhiệmné rủi ro là văn hóa từ chức của người Việt Nam ta.

>&gt Xem thêm:  Cách đọc sách hiệu quả

 

3. Hướng dẫn thủ tục xin từ chức:

3.1 Những trường hợp cán bộ phải xin từ chức theo luật:

Đó là các trường hợp cụ thể như sau:

– Có sự luân chuyển, chuyển giao vị trí lãnh đạo hoặc vị trí quản lý trong các cơ quan nhà nước;

– Tự giác nhận thấy sự hạn chế về năng lực chuyên môn hoặc do lý do sức khỏe;

– Tự giác nhận thấy không còn đủ úy tín để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chức trách đang đảm nhiệm hoặc do sai phạm, khuyết điểm của cơ quan/tổ chức/đơn vị hoặc những sai phạm của cấp phó, nhân viên có liên quan để tự nhận trách nhiệm về người đứng đầu/thủ trưởng đơn vị.

 

3.2 Những trường hợp cán bộ không được từ chức:

Cũng theo quy định thì những trường hợp sau đây sẽ không được xin từ chức:

+ Đang đảm nhận nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; đang đảm nhận các nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cần tiếp tục đảm nhận nhiểm vụ đã thực hiện hoặc được giao; Nếu cán bộ từ chức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ mà đơn vị được giao;

+ Đang trong thời gian chịu thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan bảo vệ pháp luật.

>&gt Xem thêm:  Không thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động hợp đồng tại xã

3.3 Thủ tục xin từ chức thực nhiện như thế nào ?

Có thể tóm lược thủ tục xin từ chức của cán bộ/công chức đang đảm nhiệm chức vụ thành các bước cơ bản sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin từ chức gồm: Đơn xin từ chức và tờ trình gửi cơ quan tham mưu, cơ quan Đảng (có thể tham khảo mẫu đơn từ chức kể trên).

Bước 2: Gửi đơn xin từ chức cho người đứng đầu cơ quan hoặc cấp trên trực tiếp có thẩm quyền (Thông thường gửi cho cơ quan đã bổ nhiệm chức vụ cho mình – Đơn vị bổ nhiệm cũng là đơn vị giải quyết và chấp thuận cho việc từ chức)

Bước 3: Gửi cơ quan tham mưu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Bước 4: Người đứng đầu có thẩm quyền sẽ xem xét hồ sơ và đưa ra quyết định cuối cùng.

Về căn cứ pháp lý cho hoạt động này có thể tham khảo thêm tại: Quy định 260/QĐ-TW năm 2009.

 

3.4 Từ chức đối với các đơn vị ngoài quốc doanh (không hưởng lương từ ngân sách nhà nước): 

Có một sự khác biệt đáng kể giữa việc từ chức giữa người là công chức và người làm tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiêp. Đối với đối tượng này thì việc xin từ chức khá đơn giản như việc xin thôi chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, cũng như việc xin từ chức kế toán trưởng…

Việc từ chức thông thường được hiểu là sự thôi đảm nhiệm chức vụ hoặc thôi giữ các vị trí chuyên môn theo hợp đồng lao động đã được ký kết giữa các bên. Việc này chủ yếu do luật lao động năm 2012 điều chỉnh và có thể xem đó là việc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

>&gt Xem thêm:  Điều kiện để mở trung tâm bồi dưỡng văn hóa – luyện thi đại học ?

Trên đây là những phân tích pháp lý về mẫu đơn xin từ chức cũng như các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động này. Mọi vướng mắc pháp lý 1900.6162 để được luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn sàng giải quyết những vướng mắc pháp lý của Ban.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động – Công ty luật Minh Khuê 

 

>&gt Xem thêm:  Mẫu biên bản họp xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức mới nhất