Mục lục bài viết

  • 1. Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp
  • 2. Tư vấn về nội dung và phạm vi ủy quyền ?
  • 3. Giám đốc đi vắng có thể ủy quyền cho người khác không ?
  • 4. Cách soạn giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ?
  • 5. Cách soạn giấy ủy quyền của giám đốc cho phó giám đốc ?

1. Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp

Theo quy định của luật dân sự, luật doanh nghiệp thì việc uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản ủy quyển (hợp đồng ủy quyền, quyết định ủy quyền). Luật Minh Khuê giới thiệu mội mẫu giấy ủy quyền trong nội bộ doanh nghiệp để khách hàng tham khảo:

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hành chính về mấy ủy uyền, gọi: 1900.0159

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–*****—–

GIẤY UỶ QUYỀN

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty ………………;

– Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của … Công ty … ;

– Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/… của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty … về việc phân công, ủy quyền cho …. ;

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Ông/Bà :..……………………………………………………….

Chức vụ : Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty ..………

Số CMTND : ……… do Công an thành phố X cấp ngày …

Địa chỉ :..…………………………………………………………

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà :..…………………………………………………………..

Chức vụ : Phó……….. Công ty ..………………….…….…

Số CMTND : …… do Công an thành phố X cấp ngày ………

Địa chỉ :..……………………………………………………………

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của … theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ …

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng … cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …, kinh doanh dịch vụ …;

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo quy định của Quy chế.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc …… bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN A

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.0159 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>&gt Xem thêm:  Tư vấn về việc nhắn tin, gọi điện quấy rối đòi nợ của Home Credit có phạm luật ?

2. Tư vấn về nội dung và phạm vi ủy quyền ?

Thưa luật sư, Tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Văn phòng đại diện của công ty tôi ( công ty TNHH) ở tỉnh khác, được công ty ủy quyền (có giấy ủy quyền) được hoạt động trong phạm vi hoạt động ủy quyền hoặc công việc nhất định tại tỉnh mở văn phòng đại diện, thì văn phòng đại diện có được ký hợp đồng tronh lĩnh vực đã được ủy quyền không?

Xin cảm ơn!

– Phạm Kim Thu

>> Luật sư tư vấn phạm vi ủy quyền theo luật, gọi: 1900.0159

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2005 (văn bản mới thay thế: Luật doanh nghiệp năm 2014) thì:

+ Văn phòng đại diện (VPĐD) là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của VPĐD phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

+ VPĐD không trực tiếp kinh doanh, không được ký các hợp đồng kinh doanh với dấu của VPĐD, nhưng vẫn được ký kết các hợp đồng theo sự ủy quyền của doanh nghiệp đã mở VPĐD đó; hợp đồng đó sẽ đóng dấu của doanh nghiệp.

Bạn có thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của văn phòng đại diện để soạn thảo mẫu ủy quyền phù hợp với phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện, đồng thời phải dựa trên các quy chế làm việc của công ty đã được ban hành và đang có hiệu lực để áp dụng.

>&gt Xem thêm:  Thủ tục khởi kiện ra tòa để đòi nợ như thế nào ? Thi hành án đòi nợ bao lâu ?

3. Giám đốc đi vắng có thể ủy quyền cho người khác không ?

Em chào anh/ chị. Bên công ty em là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, có giám đốc người hàn ( đại diện pháp luật của công ty) đi công tác nước ngoài trong vòng 30 ngày thì có thể viết giấy ủy quyền xử lí các công việc như kí kết hợp đồng, thanh toán cho cổ đông còn lại được không ạ ? Và nếu vượt quá 30 ngày thì giấy ủy quyền còn hiệu lực không ?
Cảm ơn!

Luật sư trả lời:

Theo Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

6. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

7. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Như vậy, theo quy định phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp sếp người Hàn đi công tác ngước ngoài thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Phạm vi về nội dung và thời gian ủy quyền tùy thuộc vào các bên.

Nếu quá 30 ngày ủy quyền trong giấy ủy quyền thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc Hội đồng thành viên quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay tới số: 1900.0159 để được giải đáp. Trân trọng./.

>&gt Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ mới nhất năm 2020 ? Ủy quyền đòi nợ có hợp pháp ?

4. Cách soạn giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ?

Kính gửi quý công ty! Hiện nay, công ty hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty. Ngoài Điều lệ công ty (quy định chung chung) thì HĐQT có ban hành “Quy chế hoạt động và phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc công ty. Trong đó có quy định:
– Tổng Giám đốc là người toàn quyền trong việc tổ chức quản lý, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của công ty theo định hướng và mục tiêu đã được HĐQT phê duyệt.
– Tổng Giám đốc được quyền quyết định tất cả các vấn đề của công ty trong phạm vi quyền hạn được quy định bởi điều lệ công ty và quy chế này, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo ….
Vậy cho hỏi:
– Để được đóng dấu công ty lên chữ ký của Tổng Giám đốc thì có cần phải thêm thủ tục Ủy quyền của người đại diện pháp luật không ?
– Tổng Giám đốc có quyền quyết định ủy quyền cho một Giám đốc bộ phận ký một số loại giấy tờ thuộc lĩnh vực hoạt động của công ty không? (Như bản vẽ thiết kế xây dựng, …).
Rất mong được quý công ty và Luật sư tư vấn giúp. Trân trọng!
Người gửi: LHN Nam

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.0159

Trả lời:

Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 quy định:

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có mộtngười đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”

Căn cứ Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về cơ cầu tổ chức của Công ty cổ phần như sau:

“2. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.”

Như vậy, Đối với Công ty cổ phẩn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, Điều lệ công ty bạn quy định chỉ có 1 người đại diện, đó chính là Chủ tịch HĐQT. Đại diện theo pháp luật là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của công ty. Mọi hoạt động của công ty đề phải thông qua người đại diện. Nếu không mọi giao dịch với tư các của công ty đều có thể vô hiệu.

Căn cứ Điều 581 Bộ luật dân sự 2005 số 33/2005/QH11 quy định về hợp đồng uỷ quyền

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Điều 584 BLDS 2005 về Nghĩa vụ của bên được uỷ quyền

Bên được uỷ quyền có các nghĩa vụ sau đây:

1. Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên uỷ quyền về việc thực hiện công việc đó;

2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;

3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc uỷ quyền;

4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc uỷ quyền;

5. Giao lại cho bên uỷ quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

Như vậy, với Quy chế hoạt động và phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc công ty đã được HĐQT thông qua, chủ tịch HĐQT ký. Thì quy chế này sẽ đồng nghĩa với văn bản quy định về phạm vi ủy quyền giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Theo đó, đối với những lĩnh vực đã được ủy quyền (Tổng giám đốc được thực hiện theo quy chế) thì khi ký kết hợp đồng hoặc thực hiện các công việc đó tổng giám đốc không cần phải có giấy ủy quyền lần 2 nữa. Hay nói cách khác thì để được đóng dấu công ty lên chữ ký của Tổng Giám đốc thì không cần phải thêm thủ tục Ủy quyền của người đại diện pháp luật nữa, khi mà đã có quy chế quy định.

Vấn đề thứ hai, là ổng Giám đốc có quyền quyết định ủy quyền cho một Giám đốc bộ phận ký một số loại giấy tờ thuộc lĩnh vực hoạt động của công ty không?

Căn cứ vào Điều 583 BLDS về Uỷ quyền lại:

Bên được uỷ quyền chỉ được uỷ quyền lại cho người thứ ba, nếu được bên uỷ quyền đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Hình thức hợp đồng uỷ quyền lại cũng phải phù hợp với hình thức hợp đồng uỷ quyền ban đầu.

Việc uỷ quyền lại không được vượt quá phạm vi uỷ quyền ban đầu.”

Như vậy, Tổng giám đốc có quyền ủy quyền lại cho các giám đốc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quyền hạn của mình. Nhưng phải được sự đồng ý của Chủ tịch HĐQT vì đây là 1 hình thức của Ủy quyền lại.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Trân trọng./.

>&gt Xem thêm:  Tư vấn về hợp đồng ủy quyền mua bán xe máy ? Thủ tục cấp lại giấy tờ xe

5. Cách soạn giấy ủy quyền của giám đốc cho phó giám đốc ?

Thưa luật sư, Tôi là giám đốc doanh nghiệp. Ngày 30/11 đến Tôi sẽ đi nước ngoài tham gia hội nghị trong vòng 20 ngày. Tôi lại nhận được thông tin sẽ có 2 công ty nước ngoài đến công ty Tôi để xem hàng bà thương thảo hợp đồng trong khoảng thời gian từ ngày 4/12 đến 9/12. Tôi dự định ủy quyền cho Phó Phòng nhân sự tiếp xúc làm việc với 2 công ty nước ngoài đó. Theo luật sự em nên chọn mẫu giấy ủy quyền nào là phù hợp?
Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Bộ luật dân sự 2005 (Bộ luật dân sự năm 2015); Luật thương mại năm 2005 dựa trên yêu cầu của Quý khách, tôi xin cung cấp cho chị mẫu giấy ủy quyền như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–*****—–

GIẤY UỶ QUYỀN GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ………….

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Việt Nam;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……….. Nghị quyết số …/….. ngày …./…./….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……….;

Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ……… về việc phân công, ủy quyền cho ……;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):………………………………..

Giám đốc ………………… Công ty Cổ phần ……………….

Số CMTND: ….., ngày cấp ……..…, nơi cấp ……………..

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):……………………….

Phó giám đốc ………….. Công ty Cổ phần …………………

Số CMTND: …………., ngày cấp ……, nơi cấp ……………

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ….. – Phó Giám đốc …….như sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của …… theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của …… ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần … (sau đây gọi tắt là Quy chế).

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ …

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng … cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …, kinh doanh dịch vụ …

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của … Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc … được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn … theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý … bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông/ Bà … và các bộ phận liên quan của … có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.0159 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp – Công ty luật Minh Khuê

>&gt Xem thêm:  Đi sang tên xe máy bị công an tịch thu do số máy xe bị đục thì phải làm sao ?