Quy định của pháp luật về đăng ký tạm trú và xử phạt hành chính đối với hành vi không đăng ký tạm trú ? [TinMoi.biz]