Tách sổ hộ khẩu khi chưa có nhà riêng được không ? Điều kiện tách khẩu là gì ? [TinMoi.biz]