Tống đạt là việc chuyển các giấy tờ đến tận tay người nhận.

Theo nghĩa pháp lí, tống đạtlà việc chuyển đến đương sự giấy tờ cần thiết của cơ quan tư pháp.

Dưới góc độ pháp luật tố tụng hình sự, “tống đạt” là việc các cơ quan tiến hành tố tụng (cø quan điểu tra, viện kiểm sát, toà án) giao các tài liệu, giấy tờ, các quyết định: bản kết luận điều tra, bản cáo trạng, lệnh tạm giam, quyết định khởi tố, giấy triệu tập, quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định đình chỉ, tạm đỉnh chỉ vụ án cho bị can, bị cáo, người bị hại. Theo pháp luật tố tụng dân sự, toà án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án có nghĩa vụ tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng cho đương sự, những người tham gia tố tụng khác và cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật tố tụng.

Việc tống đạt được tiến hành theo thủ tục luật định, đảm bảo cho những người liên quan nhận được tài liệu đúng thời hạn. cụ thể: tài liệu được giao trực tiếp đến người nhận hoặc thông qua người đại diện hợp pháp của họ. Việc giao nhận này có thủ tục kí giao nhận và có thể có bên thứ ba làm chứng.