Tuy nhiên có những bài viết về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp và quyền của người tiêu dùng nhưng tui chưa thấy bài viết nào viết về “Người tiêu dùng việt nam đối với trách nhiệm Xã hội của doanh nghiệp

Về cơ bản thì tôi cũng chưa hiểu sâu sắc về câu nói trên, Xin quý công ty tư vần dùm tôi

Trân trọng,

Người gửi: Duy Trung

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Tư vấn pháp luật doanh nghiệp. gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục của chúng tôi, câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trao đổi một chút như sau:

CSR là viết tắt của cụm từ Corporate social responsibility được dịch là Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp  là cam kết của DN (doanh nghiệp) đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung.

>&gt Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)

CSR được coi là 1 yếu tố quan trọng như những yếu tố truyền thống khác như chi phí, chất lượng và giao hàng trong kinh doanh. CSR được lồng ghép vào chiến lược của DN và trở thành điều kiện bắt buộc để DN tồn tại và phát triển.

Tuy nhiên, khái niêm CSR còn mới với nhiều DN tại VN (Việt Nam) và năng lực quản lý, kiến thức chuyên môn trong thực hiện CSR ở DN còn hạn chế.

Vậy theo CSR, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là gì? 
– Giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa công ty 
– Bảo vệ quyền lợi cho người lao động 
– Chống tham nhũng 
– Bảo vệ môi trường 
– Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động 
– Thu hẹp khoảng cách nhân viên và lãnh đạo 
– Vì lợi ích cộng đồng

Đối với câu hỏi của bạn có nhiều bài viết về “Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp và quyền của người tiêu dùng” mà chưa có những bài viết về “Người tiêu dùng Việt Nam đối với Trách nhiệm Xã hội của doanh nghiệp”. Thực chất hai tiêu đề gần như tương đương nhau gần như nghiên cứu mối quan hệ giữa người tiêu dùng và Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, về quyền, nghĩa vụ cũng như ảnh hưởng của người tiêu dùng đối với CRS. Hiện nay, khái niệm CSR còn khá mới đối với nhiều doanh nghiệp VN, chính vì thế những tài liệu chủ đề “Người tiêu dùng Việt Nam đối với Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp” còn hiếm, chính vì thế gây khó khăn trong việc tìm kiếm của bạn cũng là điều dễ hiểu.

Trân trọng cảm ơn !

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp – Công ty luật Minh Khuê

>&gt Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-13)