Danh sách nguyên vật liệu cần có: Lốp xe cũ: xin hoặc đi mua 50k/cái Sơn:25k Dây thừng: 100K Kêu nến: 100k Đá ong: 20k Đá trắng: 20k/0.5kg Sen đá: 100k …
Tag: cách làm bàn bằng lốp xe – DIY Hướng dẫn Làm Bàn Từ Lốp Xe Cũ, Không Rẻ Nhưng Đẹp??, cách làm bàn bằng lốp xe – DIY Hướng dẫn Làm Bàn Từ Lốp Xe Cũ, Không Rẻ Nhưng Đẹp??, cách làm bàn bằng lốp xe – DIY Hướng dẫn Làm Bàn Từ Lốp Xe Cũ, Không Rẻ Nhưng Đẹp??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *