Mê nhất là bánh bèo có sốt sệt sệt nhân thơm thật thơm ngọt tôm thịt. Vỏ bánh kg quá dày, và cũng kg quá mỏng như bánh bèo Huế. Nhân và vỏ hoà nguyện …
Tag: cách làm bánh bèo chén – Bánh bèo, bánh bèo chén, món Quảng thơm ngon ăn cả chục chén mới đã, cách làm bánh bèo chén – Bánh bèo, bánh bèo chén, món Quảng thơm ngon ăn cả chục chén mới đã, cách làm bánh bèo chén – Bánh bèo, bánh bèo chén, món Quảng thơm ngon ăn cả chục chén mới đã

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *