Vì nhiều bạn hỏi trong video cách làm bột màu để chọi nhau nên nay mình làm thử với bột năng với màu vẽ, kết quả là thành công các bạn nhé Đăng Ký Kênh …
Tag: cách làm bột màu ném – [Thử Nghiệm] Cách làm bột màu bằng bột năng và màu vẽ, cách làm bột màu ném – [Thử Nghiệm] Cách làm bột màu bằng bột năng và màu vẽ, cách làm bột màu ném – [Thử Nghiệm] Cách làm bột màu bằng bột năng và màu vẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *