benhtri #trinoi #tringoai Trĩ là cấu trúc giải phẫu bình thường, bản chất là đám rối tĩnh mạch trĩ nằm dưới niêm mạc (trĩ nội) hoặc dưới da (trĩ ngoại) vùng thấp …
Tag: cách làm co búi trĩ – Bị trĩ làm sao cho khỏi?, cách làm co búi trĩ – Bị trĩ làm sao cho khỏi?, cách làm co búi trĩ – Bị trĩ làm sao cho khỏi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *