Sau buổi học workshop với cô giáo Thu Hà lần trước, Tiệm cũng mạnh dạn thử làm mấy em dấu khắc cao su đơn giản. Chỉ một lúc thôi là từ bây giờ không phải …
Tag: cách làm con dấu – Hướng dẫn khắc con dấu cao su in phong bì, túi giấy, cách làm con dấu – Hướng dẫn khắc con dấu cao su in phong bì, túi giấy, cách làm con dấu – Hướng dẫn khắc con dấu cao su in phong bì, túi giấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *