Nhiệt độ ngoài trời 12 độ c. Lạnh kinh khủng.
Tag: cách làm đá không cần tủ lạnh – Làm đá không cần tủ lạnh, cách làm đá không cần tủ lạnh – Làm đá không cần tủ lạnh, cách làm đá không cần tủ lạnh – Làm đá không cần tủ lạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *