Nhân dịp có người bạn gửi tặng 1 chút đặc sản Hòa Bình đó là măng, tôi đã làm món măng ngâm này đây, các bạn cùng làm với tôi nhé!
Tag: cách làm dấm tỏi ớt măng – Ông Thọ Làm Món Măng Ớt Ngâm Chua Giải Ngấy | Pickled Bamboo Shoots, cách làm dấm tỏi ớt măng – Ông Thọ Làm Món Măng Ớt Ngâm Chua Giải Ngấy | Pickled Bamboo Shoots, cách làm dấm tỏi ớt măng – Ông Thọ Làm Món Măng Ớt Ngâm Chua Giải Ngấy | Pickled Bamboo Shoots

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *