Clip chia sẻ đến các bạn cách thiết kế nhanh 1 quyển Ebook trong vòng 7 phút với nền tảng Canva, cho dù bạn không biết sử dụng phần mềm thiết kế hay chưa …
Tag: cách làm ebook – Hướng dẫn thiết kế Ebook trong 7 phút, cách làm ebook – Hướng dẫn thiết kế Ebook trong 7 phút, cách làm ebook – Hướng dẫn thiết kế Ebook trong 7 phút

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *