Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) thực hiện. Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức Thịnh Thông tin thêm: …
Tag: cách làm hầm biogas cải tiến – rẻ tiền – CCRD – Hướng dẫn xây hầm biogas VACVINA cải tiến, cách làm hầm biogas cải tiến – rẻ tiền – CCRD – Hướng dẫn xây hầm biogas VACVINA cải tiến, cách làm hầm biogas cải tiến – rẻ tiền – CCRD – Hướng dẫn xây hầm biogas VACVINA cải tiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *