Hello ^^ Vì bàn hơi chật chội và cũng không để được nhiều sách vở, mua kệ thì hơi chát nên mình quyết định tự DIY kệ để sách + đồ dùng satationery luôn.
Tag: cách làm kệ sách để bàn – Desk decor ▪ DIY kệ để sách + đồ stationery 🌻 91sdiary, cách làm kệ sách để bàn – Desk decor ▪ DIY kệ để sách + đồ stationery 🌻 91sdiary, cách làm kệ sách để bàn – Desk decor ▪ DIY kệ để sách + đồ stationery 🌻 91sdiary

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *