Tuổi thơ của mỗi người chắc hẳn đều gắn liền với những chiếc kem ốc quế được bán ở vỉa hè, những những bán hàng rong hay ở cổng trường. Tự làm kem …
Tag: cách làm kem – Ông Thọ Làm Kem Ốc Quế Gợi Nhớ Hương Vị Tuổi Thơ | Waffle Cone, cách làm kem – Ông Thọ Làm Kem Ốc Quế Gợi Nhớ Hương Vị Tuổi Thơ | Waffle Cone, cách làm kem – Ông Thọ Làm Kem Ốc Quế Gợi Nhớ Hương Vị Tuổi Thơ | Waffle Cone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *