KIM CHI CẢI THẢO VIỆT NAM hay còn gọi là DƯA CHUA CẢI THẢO ngon và đơn giản … – Nguyên Liệu : 750g Cải Thảo 200g Cà Rốt 50g Hành lá 20g ớt trái …
Tag: cách làm kim chi cải thảo – Cách làm Kim Chi Cải Thảo Việt Nam ( Dưa Chua Cải Thảo ) chay mặn đều dùng được ngon và đơn giản, cách làm kim chi cải thảo – Cách làm Kim Chi Cải Thảo Việt Nam ( Dưa Chua Cải Thảo ) chay mặn đều dùng được ngon và đơn giản, cách làm kim chi cải thảo – Cách làm Kim Chi Cải Thảo Việt Nam ( Dưa Chua Cải Thảo ) chay mặn đều dùng được ngon và đơn giản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *