Cách làm kimbap cơm cuộn rong biển Hàn Quốc đơn giản! seaweed rice rolls
Tag: cach lam kimpap – Cách làm kimbap cơm cuộn rong biển Hàn Quốc đơn giản! seaweed rice rolls, cach lam kimpap – Cách làm kimbap cơm cuộn rong biển Hàn Quốc đơn giản! seaweed rice rolls, cach lam kimpap – Cách làm kimbap cơm cuộn rong biển Hàn Quốc đơn giản! seaweed rice rolls

Comments

  1. Yến Nga Nguyễn Thị

    🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯

  2. Hoa Nguyễn

    C ơi cho e hỏi. E mua rong biển mà làm xong rong biển nó hơi tanh í c làm như thế nào để cho nó hết tanh hả c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *