Quy trình, cách làm, điểm khác biệt, những yếu tố giúp Lê Gia có sản phẩm mắm tôm dịu mùi, vị thanh, ngọt đậm….có trong clip này. Mắm tôm Lê Gia tự hào là …
Tag: cách làm mắm tôm – Cách làm mắm tôm sạch trong thùng gỗ đến từ Lê Gia, cách làm mắm tôm – Cách làm mắm tôm sạch trong thùng gỗ đến từ Lê Gia, cách làm mắm tôm – Cách làm mắm tôm sạch trong thùng gỗ đến từ Lê Gia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *