Cách Làm Máy Phát Điện Vĩnh Cửu

Subscribe :
facebook :

Music:
Jim Yosef – Link [NCS Release]

[Jim Yosef]Tag: cách làm máy phát điện đơn giản – Cách Làm Máy Phát Điện Vĩnh Cửu, cách làm máy phát điện đơn giản – Cách Làm Máy Phát Điện Vĩnh Cửu, cách làm máy phát điện đơn giản – Cách Làm Máy Phát Điện Vĩnh Cửu

Comments

  1. Lê Thi Thuong

    Thanh niên làm lộ liễu quá .
    Trong cái motor dài có 1 motor ngắn và 1 cục pin .
    Cái dây thò ra đít motor dài kìa . Lúc xoay dây là lừa bịp . Bạn ấn cái vỏ motor dài tiếp xúc vào dây . Cấp nguồn cho nó chạy .
    Bạn lừa nhiều người đi mua đồ về chế vậy là không tốt , không tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *