Đây là bài mồi câu cá trê sông,hồ tự nhiên rất dễ làm nhưng vô cùng hiệu quả. Bài mồi sử dụng những nguyên liệu sẵn có như:cám tanh cho cá ăn,cám gạo …
Tag: cach lam moi cau ca tre – Mồi câu cá trê tự nhiên dễ làm nhưng vô cùng hiệu quả, cach lam moi cau ca tre – Mồi câu cá trê tự nhiên dễ làm nhưng vô cùng hiệu quả, cach lam moi cau ca tre – Mồi câu cá trê tự nhiên dễ làm nhưng vô cùng hiệu quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *