Tắc Xí Muội lên màu đẹp vỏ mềm trong và không bị đắng . – Nguyên liệu : 1kg Tắc trái ( Hạnh ) 800g đường cát 1 muỗng cafe muối (dùng sơ chế ) – Đăng Ký và …
Tag: cách làm mứt tắc xắt sợi – Cách làm Tắc Xí Muội lên màu đẹp vỏ mềm trong và không bị đắng, cách làm mứt tắc xắt sợi – Cách làm Tắc Xí Muội lên màu đẹp vỏ mềm trong và không bị đắng, cách làm mứt tắc xắt sợi – Cách làm Tắc Xí Muội lên màu đẹp vỏ mềm trong và không bị đắng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *