Cách làm ruốc chà bông thịt lợn truyền thống thơm phức!
Tag: cách làm ruốc thịt – Cách làm ruốc chà bông thịt lợn truyền thống thơm phức!, cách làm ruốc thịt – Cách làm ruốc chà bông thịt lợn truyền thống thơm phức!, cách làm ruốc thịt – Cách làm ruốc chà bông thịt lợn truyền thống thơm phức!

Comments

  1. Thịnh Phùng Đức

    Từ bé đến giờ mới thấy chị này làm mình một kiểu. Làm nhìn ko đẹp. Chưa biết ngon hay ko. Mà lại còn nói là trẻ con ăn ruốc bị hóc. Chưa thấy trẻ con bị hóc ruốc bjo. Bớt bớt đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *