Sau 1 vài lần thất bại thì lần này chị Cà Chua đã tìm được công thức làm Slime không cần keo sữa, không cần keo trong hay hồ dán mà chị sẽ sửa dụng gel lột …
Tag: cach lam slime khong can ho – THỬ LÀM SLIME KHÔNG CẦN KEO SỮA,KHÔNG CẦN HỒ – SLIME WITHOUT GLUE, cach lam slime khong can ho – THỬ LÀM SLIME KHÔNG CẦN KEO SỮA,KHÔNG CẦN HỒ – SLIME WITHOUT GLUE, cach lam slime khong can ho – THỬ LÀM SLIME KHÔNG CẦN KEO SỮA,KHÔNG CẦN HỒ – SLIME WITHOUT GLUE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *