Chào các bạn Hôm nay mình làm video chế tạo súng nước xem súng của ai bắn xa hơn, chính xác hơn các bạn nhé. Đây là kênh mới của mình các bạn ủng hộ …
Tag: cách làm súng nước – Gấu Đỏ TV – Trận Chiến Chế Tạo Súng Phun Nước – Ai Là Vua Chế Tạo ?, cách làm súng nước – Gấu Đỏ TV – Trận Chiến Chế Tạo Súng Phun Nước – Ai Là Vua Chế Tạo ?, cách làm súng nước – Gấu Đỏ TV – Trận Chiến Chế Tạo Súng Phun Nước – Ai Là Vua Chế Tạo ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *