Đây là loại tôm hùm bông hay còn gọi là tôm rồng, sống chủ yếu ở biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Tag: cách làm tôm hùm – Cách làm Tôm Hùm loại to (Chế biến tôm hùm tươi sống), cách làm tôm hùm – Cách làm Tôm Hùm loại to (Chế biến tôm hùm tươi sống), cách làm tôm hùm – Cách làm Tôm Hùm loại to (Chế biến tôm hùm tươi sống)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *