Phương pháp pomodoro (“quả cà chua”) từ lâu đã được xem là một trong những kỹ thuật quản lý thời gian hiệu quả, giúp tăng độ tập trung cho công việc và học …
Tag: cách làm việc hiệu quả – LÀM VIỆC HIỆU QUẢ với PHƯƠNG PHÁP POMODORO // Tăng độ tập trung cho học tập và công việc, cách làm việc hiệu quả – LÀM VIỆC HIỆU QUẢ với PHƯƠNG PHÁP POMODORO // Tăng độ tập trung cho học tập và công việc, cách làm việc hiệu quả – LÀM VIỆC HIỆU QUẢ với PHƯƠNG PHÁP POMODORO // Tăng độ tập trung cho học tập và công việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *