Đây là cách làm whipping cream có độ béo khoảng 33-37%. Độ béo của whipping tùy thuộc vào loại bơ và sữa bạn chọn nhé. Chúc các bạn thành công Hãy …
Tag: cách làm whipping cream – Cách làm WHIPPING CREAM từ BƠ và SỮA TƯƠI đơn giản tại nhà ll Thèm gì làm nấy #23, cách làm whipping cream – Cách làm WHIPPING CREAM từ BƠ và SỮA TƯƠI đơn giản tại nhà ll Thèm gì làm nấy #23, cách làm whipping cream – Cách làm WHIPPING CREAM từ BƠ và SỮA TƯƠI đơn giản tại nhà ll Thèm gì làm nấy #23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *