The Professionals là chuyên mục do ông Thann Auttanukune dẫn dắt và được sản xuất, truyền thông bởi Brands Vietnam phối hợp cùng Rice. Sáu bài đầu tiên …
Tag: phong cách làm việc chuyên nghiệp – The Professionals #9: Sự chuyên nghiệp đến từ việc học hỏi và cách làm việc, phong cách làm việc chuyên nghiệp – The Professionals #9: Sự chuyên nghiệp đến từ việc học hỏi và cách làm việc, phong cách làm việc chuyên nghiệp – The Professionals #9: Sự chuyên nghiệp đến từ việc học hỏi và cách làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *