Xe không kinh doanh vận tải có phải làm phù hiệu theo quy định mới hay không? [TinMoi.biz]