Yêu cầu phản tố là những điều bị đơn đưa ra đề nghị Toà án buộc nguyên đơn phải thực hiện đối với mình.

Khi tham gia tố tụng dân sự, ngoài quyền phản đối yêu cầu của nguyên đơn thì bị đơn còn có quyền đưa ra yêu cầu lại đối với nguyên đơn. Vĩ dụ: Nguyên đơn kiện đòi nhà cho thuê; bị đơn yêu cầu nguyên đơn phải trả tiền đã bỏ ra sửa chữa nhà đó. Bị đơn có yêu cầu phản tố phải nộp tiền tạm ứng án phí và án phí theo quy định của pháp luật. Yêu cầu phản tố của bị đơn được Toà án giải quyết cùng với các yêu cầu của các đương sự khác trong cùng vụ án dân sự. yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn được chấp nhận khi có một trong các trường hợp: Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn; yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn; giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn (Điều 176 Bộ luật tố tụng dân sự).